รับทำเว็บไซต์ราคาถูก

ทำไม? รับทำเว็บไซต์ราคาถูก แพง มีสาเหตุจากอะไร

สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วกับบทความใหม่ของเรา โดยบทความฉบับนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการประเมินราคาทำเว็บไซต์ของบริษัทหรือฟรีแลนซ์ที่รับทำเว็บไซต์ว่าทำไมเขามีวิธีการประเมินราคาในการรับทำเว็บไซต์อย่างไร ถึงมีการประเมินราคาในการรับทำเว็บไซต์ราคาถูกหรือแพง เราจะมาดูมุมมองอีกมุมหนึ่งของคนที่รับทำเว็บไซต์กันบ้าง ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันครับ

  1. ขอบเขตทำเว็บไซต์ เป็นส่วนแรกที่ทำให้การประเมินราคาเว็บไซต์ถูกหรือแพง การที่ผู้ว่าจ้างทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลมาไม่เพียงพอหรือระบุขอบเขตงานไม่ชัดเจนต่อการประเมินราคารับทำเว็บไซต์ อาจทำให้ผู้รับทำเว็บไซต์มีการบวกราคาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำงานไว้ เพราะงานที่รับทำอาจทำให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการทำเว็บไซต์เพิ่มขึ้นและอาจบานปลาย ดังนั้นผู้ว่าจ้างทำเว็บไซต์ควรที่จะเก็บข้อมูลความต้องการทำเว็บไซต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อขอบเขตงานชัดเจน ราคาที่ประเมินก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น
  2. วัตถุดิบในการทำเว็บไซต์ เช่น รูปและวิดีโอ กรณีนี้เป็นอีกกรณีที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับ สาเหตุเนื่องจากการที่วัตถุดิบไม่มี ทำให้อาจต้องเสียเวลาในการตกแต่งรูป วิดีโอ ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าเรามีวัตถุดิบในส่วนนี้แล้ว ก็จะทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
  3. ระบบของเว็บไซต์ที่เราต้องการ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะถูกนำมาประเมินค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ ราคาการทำเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบที่มีเฉพาะข้อมูลเพียงอย่างเดียวจะถูกกว่าเว็บไซต์ที่มีระบบที่ซับซ้อน ตัวอย่างของระบบเว็บไซต์ เช่น ระบบการขายของออนไลน์ ระบบการสอนออนไลน์ ฟังก์ชั่นการค้นหาหรือการกรอง และอื่นๆ
  4. วิธีที่จะสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากวิธีการทำเว็บไซต์นั้นมีหลายวิธี โดยเครื่องมือที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของผู้รับทำเว็บไซต์ ซึ่งวิธีการทำนั้นอาจจะใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ เช่น WordPress, WIX, DreamWeaver หรือทำการเขียนโค้ดใหม่เองทั้งหมด เช่น ภาษา HTML, CSS, JS เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำนั้นอาจจะทำให้ราคาเว็บไซต์มีความแตกต่างกัน ถ้าทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจะทำให้การทำเว็บไซต์นั้นมีความรวดเร็วกว่าการเขียนโค้ดใหม่ และทำให้ราคาของการทำเว็บไซต์ถูกกว่าเป็นต้น
  5. ลูกเล่นหรืออะนิเมชั่นของเว็บไซต์ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาของเว็บไซต์มีความแตกต่างกัน เว็บไซต์ที่เรียบง่ายจะมีราคา

ทั้ง 5 ข้อนี้จะเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ถูกนำมาคำนวณราคาทำเว็บไซต์ ซึ่งหลังจากที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เราก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินระยะเวลาการทำเว็บไซต์ครับ โดยจะใช้หลักคำนวณโดยนำระยะเวลาการทำเว็บไซต์นี้คูณด้วยต้นทุนต่อวันหรือจำนวน Man-day ก็จะได้ราคาที่ทำเว็บไซต์ครับ

เราจะเห็นได้ว่า ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมทั้งส่วนของขอบเขตงาน รูป วิดีโอ เราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทำเว็บไซต์ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว ใครที่ไม่อยากจ่ายค่าทำเว็บไซต์สูงๆ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ

รับออกแบบเว็บไซต์
รับออกแบบเว็บไซต์

Leave a Comment

Contact Us via Line QR code