ติดตั้ง WordPress บน Xampp

8 ขั้นตอนติดตั้ง WordPress บน Xampp เซิฟเวอร์จำลองบนคอมพิวเตอร์

หลังจากบทความก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงโปรแกรม WordPress คืออะไร ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการติดตั้ง WordPress กันนะครับ โดยปกติแล้วการติดตั้ง WordPress มีหลายวิธีการ ในที่นี้เราจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง WordPress บน Xampp กันก่อนครับว่ามีวิธีการติดตั้งอย่างไร

ขั้นตอนการติดตั้ง WordPress บน Xamp

1. ทำการดาวน์โหลด Xamp โดยดาวน์โหลดจากเว็บ apachefriends.org แล้วทำการติดตั้ง Xampp บนเครื่องของเรา (ดูวิธีการติดตั้ง Xampp) เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการเปิดใช้งานให้เป็นที่เรียบร้อย

เปิดใช้งาน Xampp

2. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress จากเว็บ WordPress.org แล้วให้ทำการแตกไฟล์ WordPress ที่เป็นไฟล์บีบอัด (.zip) ที่ดาวน์โหลดออกมา ทำการนำโฟลเดอร์ WordPress ทั้งหมดไปใส่ไว้ที่ htdocs ของ Xampp ที่โฟลเดอร์ C:/xampp/htdocs แล้วทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ WordPress ให้เป็นชื่อโปรเจคที่เราต้องการ เช่น project1.

นำ WordPress Zip File ไปใส่ใน htdocs

3. ทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยไปที่ช่องค้นหาที่โปรแกรม Chrome ให้พิมพ์ localhost/phpmyadmin ระบบจะเข้าสู่โปรแกรม PhpMyAdmin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Xampp ของเรา ให้ทำการตั้งชื่อฐานข้อมูล โดยกดปุ่ม New ที่อยู่ด้านข้างของหน้าจอ แล้วทำการตั้งชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการ เช่น project1_db แล้วกดปุ่ม Create

ทำการสร้างฐานข้อมูลที่ phpmyadmin

4. ให้เราทำการพิมพ์ที่ช่องค้นหาที่โปรแกรม Chrome อีกครั้ง โดยพิมพ์คำว่า localhost/project1 หน้าจอจะแสดงผลเป็นโปรแกรม WordPress โดยให้เราเลือกว่า จะใช้ภาษาอะไรภายในเว็บไซต์ของเรา ให้เราเลือกที่ต้องการ เช่น English (United States) เป็นต้น หากต้องการเป็นภาษาไทยให้เลือกภาษาไทยด้านล่าง ทำการกดปุ่ม Continue

เลือกภาษาที่ใช้ใน WordPress

5. หลังจากเลือกภาษาแล้ว ให้เรากด Let’s go เพื่อดำเนินการต่อ จะพบหน้าที่ให้เราทำการใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล ได้แก่ ชื่อฐานข้อมูล (Database Name) ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ฐานข้อมูล ดังนี้

5.1 ชื่อฐานข้อมูล (Database Name) ให้เราใช้ชื่อฐานข้อมูลที่เราได้ตั้งไว้ในข้อก่อนหน้า คือ project1_db

5.2 ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล (Username) ในที่นี้ให้ใช้ชื่อ root

5.3 รหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้งานฐานข้อมูล ให้เราเว้นว่างไว้ หากมีอยู่ให้ทำการลบออกและเว้นว่างไว้

เมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม Submit

หมายเหตุ สำหรับขื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านฐานข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรม Xampp ให้เราใส่ค่านี้ได้เลยครับ

ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล

6. หลังจากนนั้นให้เรากด Run Installation ระบบจะดำเนินการไปที่หน้าขั้นตอนถัดไป ซึ่งหน้านี้ระบบจะให้เราทำการตั้งชื่อเว็บไซต์ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการเข้าหลังบ้าน ในที่นี้จะตั้งชื่อเว็บเป็น Project1 มีชื่อผู้ใช้งานเข้าหลังบ้านเป็น admin และรหัสผ่านให้ทางระบบสร้างค่าไว้ให้กับเรา ถ้าเราให้ระบบตั้งค่ารหัสผ่านให้เราจะต้องทำการบันทึกเก็บไว้บนเครื่องของเราไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสูญหายและทำให้ไม่สามารถเข้าหลังบ้านเว็บไซต์ของเราได้ เมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม Install WordPress เพื่อดำเนินการติดตั้ง

ใส่ข้อมูลผู้ใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

7. เมื่อดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใช้งานเว้บไซต์ของเราได้แล้ว โดยหากเราพิมพ์คำว่า localhost/project1 ที่ Chrome ก็จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์

8. หากต้องการเข้าไปใส่ข้อมูลหลังบ้านให้พิมพ์ localhost/project1/wp-admin แล้วทำการใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้จากข้อ 6 ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ประโยชน์ของการติดตั้ง WordPress บน Xampp

ข้อดี

1. ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการติดตั้ง WordPress บน Xampp อย่างละเอียด

2. ทำให้เห็นข้อติดขัดของการใช้งานและทำให้เรามั่นใจก่อนใช้งานจริง

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่ต้องเสียเงินในการซื้อโดเมนและโฮสติ้งเพื่อทำเว็บไซต์

ข้อเสีย

1. ขั้นตอนการติดตั้งยุ่งยาก ไม่เหมือนกับการติดตั้งบนโฮสติ้งจริง

2. ต้องเสียเวลาการโอนย้ายข้อมูลขึ้นสู่เว็บจริง

สรุปส่งท้าย

การติดตั้ง WordPress บน Xampp นั้น มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราจะติดตั้งที่ไหน ในบทความนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งบน Xampp ทำให้เราได้ทดสอบการติดตั้ง WordPress จากไฟล์ รู้จักการสร้างฐานข้อมูล phpMyadmin และขั้นตอนการติดตั้งจริง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต มาถึงตรงนี้แล้ว เราก็สามารถดำเนินการทำเว็บไซต์ให้สวยงามตามที่เราต้องการได้เลยครับ ในบทความถัดๆ ไปก็จะมาสอนถึงการใช้งาน WordPress กันต่อนะครับ คอยติดตามกันด้วย หากใครทำไม่ได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ สวัสดีครับ

เกี่ยวกับ WordPress และ Xampp

WordPress คือ โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนโค้ดก็สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WordPress คืออะไร

Xampp คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ทำงานในลักษณะเซิฟเวอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานด้านเว็บไซต์ได้ โดยจะแสดงผลได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้น หากดูผ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่สามารถดูได้ ยกเว้นนำโปรแกรม Xampp ไปวางไว้บนเซิฟเวอร์ที่ใช้งานจริงเท่านั้นจึงจะสามารถดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

Leave a Comment

Contact Us via Line QR code